ING. ROSTISLAV HROMADA

Soudní znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování obchodních závodů (podniků) jmenovaný Krajským soudem v Brně na základě rozhodnutí poř. č.: 4241 ze dne 14. června 2011, č.j. Spr. 1883/2010, zapsaný do seznamu znalců pod IČO: 72495936.

Odhadce majetku pro obchodní závody (podniky) a nemovité věci na základě živnostenského oprávnění.


Služby Kontakt

PORTFOLIO SLUŽEB


Nabízím znalecké služby v oblasti oceňování majetků se zaměřením na oceňování obchodních závodů (podniků), jejich částí (jmění), akcií a podílů ve společnostech. Portfolio mých služeb zahrnuje následující.

»  Znalecké posudky (odhady):

 • oceňování jmění při přeměnách - fúze, rozdělení, změna právní formy a převod jmění
 • oceňování nepeněžitých vkladů
 • oceňování nepeněžitých příplatků
 • oceňování aktiv fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů
 • oceňování podílů, akcií, obchodních závodů při akvizicích, rozdělování SJM a dědických řízeních
 • oceňování pro vyčíslení hodnoty zajištění (úvěrové financování)
 • oceňování pro finanční výkaznictví IFRS/IAS (impairment testy)
 • obvyklé ceny aktiv při převodech mezi propojenými osobami a při dražbách
 • stanovování výše protiplnění za akcie minoritních akcionářů při jejich vytěsnění

»  Znalecké zprávy a stanoviska:

 • posouzení finanční asistence
 • přezkum projektu přeměny při fúzích a rozdělování
 • přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • transferové ceny (dokumentace k transferovým cenám)
 • revizi předcházejících posudků

Kromě zpracování znaleckých posudků, zpráv a stanovisek nabízím rovněž poradenství z oblasti oceňování majetků.

Zpět

CENA


Smluvní cena za vypracování znaleckého posudku (zprávy nebo stanoviska) se odvíjí od předmětu ocenění (posouzení), jeho rozsahu, požadovaného termínu vyhotovení, kvality poskytnutých dat klientem a účelu, ke kterému má znalecký posudek (zpráva nebo stanovisko) sloužit. Tyto informace znalci umožňují vytvořit si představu o časové náročnosti provedení ocenění (posouzení) a zpracování posudku (zprávy nebo stanoviska). Bohužel není v reálných možnostech znalce paušalizovat cenu za tuto službu vytvořením obecně platného ceníku, neboť každé ocenění (posouzení) a zpracování posudku (zprávy nebo stanoviska) je svým způsobem jedinečné a jinak náročné.

Pro nezávaznou cenovou poptávku můžete využít formulář, email: info@eocenovani.cz nebo tel. kontakt: +420 725 815 233. Poptávku přes formulář a email je možné podat anonymně, aniž byste museli sdělovat své jméno.

Ať už využijete kteroukoliv z výše uvedených možností k vypracování cenové nabídky či sdělení informace o ceně a termínu zpracování posudku si předem prosím připravte následující informace:

 • Co bude předmětem ocenění nebo posouzení?
 • Důvod, proč znalecký posudek, zprávu nebo stanovisko potřebujete zpracovat, resp. účel k jakému bude výsledný dokument použit?
 • Požadovaný termín vyhotovení a dodání?

Zpět

KONTAKT


Jméno: Ing. Rostislav Hromada
Email: info@eocenovani.cz
Mobil: +420 725 815 233
IČO: 72495936
Běžný účet: 670100-2209019238/6210
Datová schránka: 6eqh82t


Ke zpracování nabídky je potřeba přiložit finanční výkazy (sestavené v plném rozsahu) oceňované společnosti či oceňovaného obchodního závodu fyzické osoby za poslední rok anebo uvést alespoň název společnosti, pokud jsou tyto finanční výkazy již založeny ve sbírce listin. Je to z důvodu, aby si znalec vytvořil představu o časové náročnosti provedení ocenění a zpracování znaleckého posudku.